Artikel geprint vanaf Jazzenzo.nl

Raad voor Cultuur pleit voor betere spreiding subsidies muziek

23 nov - In het zogeheten 'sectoradvies muziek' dat vandaag verscheen, pleit de Raad voor Cultuur voor een betere spreiding van subsidies voor muziek. Er moet meer geld naar populaire genres als pop, dance, urban en het Nederlandse lied. Daarmee lijkt een fundamentele verschuiving van de subsidiegelden aanstonds waarbij overheidsgeld traditioneel vooral vloeide naar klassieke muziek, opera, moderne muziek en jazz.


Wit
Bij laatstgenoemde muziekgenres stelt de raad dat het publiek eenzijdig is: wit, hoog opgeleid en beter verdienend. Daarmee indirect aangevend dat de overige genres breder door de maatschappij gedragen worden en dus beter recht hebben op overheidsgeld.

De Raad voor Cultuur pleit eveneens voor meer aandacht voor de regio, muziekeducatie voor basisleerlingen en een hoger inkomen voor muzikanten na de kaalslag in 2011 waarbij veel muzikanten hun werk verloren of hun inkomen drastisch zagen dalen.

De Raad voor Cultuur adviseert het kabinet op het gebied van cultuurbeleid in aanloop naar de nieuwe subsidieverdeling in 2021. Het niet-bindende advies is getiteld ‘De Balans, de behoefte’, ontleend aan het nummer ‘Surfen’ van rapper Typhoon.

Reactie
Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia- en -Festivals reageerde in de Volkskrant verheugd: "In het verleden leek muziek door de Rijksoverheid te worden beschouwd als een soort cultureel erfgoed, gevormd door oude Bildungsidealen. Dat kan natuurlijk niet meer. De popmuziek is net zo goed belangrijk cultuurgoed en dat werd nogal eens vergeten." En stelt hij verder: "in het huidige cultuurbeleid is er wel wat ondersteuning voor musici aan de onderkant van de piramide, maar dat geld ging toch vaak naar violisten en pianisten. Waarom niet wat vaker naar poptalent?"


© Jazzenzo 2010