Artikel geprint vanaf Jazzenzo.nl

Forum voor Democratie ramp voor cultureel Brabant

7 mei - De kunst- en cultuursector in Noord-Brabant krijgt de komende vier jaar te maken met afbouw van subsidies. Dat staat in het bestuursakkoord dat vandaag door het nieuwe college van Gedeputeerde Staten - VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie - werd gepresenteerd.Brabants Jazz Orkest met Paul van Kemenade op Jazz in
Duketown in Den Bosch. 
Foto © Stef Mennens.


De vorige Brabantse coalitie struikelde over het onderwerp stikstof waardoor een nieuw provinciebestuur wenselijk was. Aanvankelijk werd aangeklopt bij Groen Links en SP, maar tot een overeenkomst kwam het niet. VVD en Lokaal Brabant kozen daarna voor Forum voor Democratie. Het CDA twijfelde, maar gesteund door een kleine meerderheid van de achterban werd alsnog ingestemd met de samenwerking.

Vrije Tijd
Die samenwerking leidt ertoe dat de functie van cultuurgedeputeerde in Brabant wordt afgeschaft. Cultuur wordt nu ondergebracht bij Vrije Tijd, een portefeuille beheerd door Lokaal Brabant. In dat hoofdstuk staat dat alle partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van die subsidie 'richting het nieuwe normaal van na 2023'. 

Geschokt
Musea, festivals en culturele gezelschappen kunnen hun borst nog eens extra nat maken in een tijd waarin de cultuursector al hard getroffen wordt door de coronacrisis. Een volgende kaalslag is aanstaande, voor sommigen wellicht de nekslag.

Geschokte reacties zijn er al van musea- en festivaldirecteuren zoals Noordbrabants Museum en theaterfestival Boulevard in Den Bosch: "Cultuur is te belangrijk voor Brabant om daar weinig waarde aan te hechten.”

Henri Swinkels, die als SP-gedeputeerde vier jaar de portefeuille cultuur onder zich had, ziet de ontwikkelingen in het college met lede ogen aan. “Als cultuur inderdaad buiten de deur wordt gezet, dan bloedt mijn hart. Dit is ongekend".


© Jazzenzo 2010